با توجه به تنوع زیاد مدل های اتوبوس با کار بری های مختلف ما به تفکیک کار آمد ترین 

 

اتوبوسها را به شما معرفی میکنیم .  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 اتوبوس اسکانیا شهری که از جدیدترین انواع اتوبوس های موجود میباشند و بیشتر  

مسافرت های داخل شهری  استفاده میشود . شایان توجه است که این اتوبوسها 

کولر دار بوده و تمامی صندلیهای آنها بصورت مبله یا در اصطلاح (بیابانی) می باشند 

  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////دسته دیگری از اتوبوسها که به اتوبوسهای بیابان رو یا مسافرتی مشهور شده اند  

 

میتوان به اتوبوسهای  ولوو - اسکانیا - مان -  بنز   اشاره نمود- تعداد گنجایش مسافر  

 

آنها از 24 نفر بصورت وی آی پی  تا 44 نفره متقیر است