X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

این خودرو های دسته جمعی به دلیل کوچکتر بودن از خودروهای اتوبوس  به میدل باس مشهور هستند و  

قابلیت جابجایی ۳۰ نفر را دارند