ون دلیکا  10 نفره که بیشتر بعنوان ون تاکسی شناخته شده هستند .   

  


ون بنز Mb140 ازجمله ون های 14 نفره میباشد